Pontus Kågerman

Advokat, Senior Counsel
Kontakt

Telefon: +46 70 349 29 45
Mail: [email protected]

Profil

Pontus har specialistkompetens inom fastighetsrätt, företagsöverlåtelser och bank & finans. Pontus är verksam inom fastighetssektorn med fokus på transaktion. Under sin karriär har Pontus kontinuerligt biträtt klienter, såväl privata som publika bolag, i större transaktioner inom fastighetsbranschen. Även inom området finansiering har Pontus djupgående kunskaper och kan erbjuda högkvalitativa lösningar. Pontus innehar styrelseuppdrag i noterade bolag.

Karriär

Delägare, Born Advokater, 2021–
Delägare, Glimstedt, 2008–2021
Delägare, Kilpatrick Stockton, 2001–2008
Delägare, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1987–2001
Biträdande jurist, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1980–1987
Tingsnotarie, Södra Roslags tingsrätt, 1980
Amanuens, Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, 1970-1978

Verksamhetsområden
Utbildning

Jur kand, Stockholms universitet, 1978
Yale Law School, 1978
Fil kand, Stockholms universitet, 1970

Språk

Svenska
Engelska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 1984

Assistent
Publikationer

Juridisk Tidskrift 1994/1995 – Ständigt detta låneförbud
Juridisk Tidskrift 1995/1996 – Företagsvärde eller börsvärde vid tvångsinlösen; dags att ta ställning efter mer än 50 år
Juridisk Tidskrift 1999/2000 – Är egna aktier alltid värdelösa – även de som ägs av låntagare?
Norstedts Förlag 2001 – Värdepappersmarknadens Regelsystem, Lagreglering, självreglering och etik. Lärobok i värdepappersrätt för Swedsecs licensieringsprogram
Norstedts Gula Bibliotek 2004 – Stämpelskattelagen, en kommentar. Lagkommentar
Norstedts Förlag 2008 – Etik, regler och värdering på kapitalmarknaden. Lärobok i värdepappersrätt för Swedsecs licensieringsprogram

Omnämnanden & Utmärkelser
Pontus