Klientkännedom

På denna sida kan du genom vår klientkännedomsprocess lämna information som vi behöver för att uppnå nödvändig kunskap om dig och ditt ärende. I den behöver du dela med dig av information, inklusive personuppgifter.

Vi använder oss av systemet NewBanking Identity som är ett säkert och transparent sätt för dig att dela uppgifter med oss. 

Inled Klientkännedomsprocessen genom att klicka i widgeten (rutan NewBanking Identity) till höger. Därefter behöver du vidta följande steg:

• Skapa ett newbanking identity-konto
• Lägga till information som företagsinformation och ID-handlingar
• Dela informationen med Born Advokater

Du kan när som helst se, visa och hantera den information och de åtkomster du har gett oss via ditt NewBanking Identity-konto.