Kapitalmarknad
& Publik M&A

Vi har omfattande erfarenhet av alla former av kapitalmarknadstransaktioner samt rådgivning inom börs- och bolagsrätt. Eftersom vi årligen hanterar ett relativt stort antal publika affärer är vi lyhörda mot marknaden och väl insatta i de senaste trenderna.

Vi bevakar även löpande marknads-, god sed- och lagstiftningsfrågor. Vi drivs av att arbeta lösningsorienterat och deltar därigenom aktivt i utvecklingen av den svenska aktiemarknaden. Vi företräder såväl bolag som investerare.

KONTAKTPERSONER
EXEMPEL PÅ RÅDGIVNING
 • Bolagsstämmor och bolagsstyrning
 • Allmän associationsrätt
 • Incitamentsprogram
 • Företrädesemissioner och garantiåtaganden
 • Riktade emissioner och andra kapitalanskaffningar
 • Prospektarbete
 • Börsintroduktioner
 • Omvända förvärv
 • Publika uppköpserbjudanden
 • Apportförvärv
 • Insiderfrågor och andra informationsfrågor (MAR)

Uppdrag i urval