Företagsöverlåtelser
& Private Equity

Vi brinner för affärer och våra klienter värdesätter särskilt vårt engagemang och stora förståelse för affärsnytta. Vi företräder årligen ett stort antal klienter på såväl köp- som säljsidan, vilket ger oss en unik inblick i marknaden och god kännedom om de senaste trenderna. Vi har bred erfarenhet från företagsöverlåtelser inom ett stort antal branscher.

Varje affär är unik och vår rådgivning utgår alltid utifrån klientens specifika behov i den aktuella affären. Vi är vana vid att hitta kreativa lösningar som möjliggör affärer som annars inte skulle kommit till stånd.

Inom segmentet Private Equity företräder vi löpande såväl investerare som bolag i samband med privata kapitalanskaffningar och investeringar. Vi har stor erfarenhet av förhandling av investeringsavtal för såväl utländska som svenska investerare samt etablering av fondstrukturer.

KONTAKTPERSONER
EXEMPEL PÅ RÅDGIVNING
  • Fusioner och samgåenden
  • Företagsöverlåtelser och företagsförvärv
  • Bilaterala och syndikerade lån
  • Legal Due Diligence
  • Genomgång/planering av transaktionsstrukturer
  • Aktieägaravtal och JV-avtal
  • Preferenskapital
  • Investeringsavtal
  • Fondstrukturerg
  • Rådgivning kring AIFM-regelverk

Uppdrag i urval