Bank & Finans

Som återkommande rådgivare till ett flertal av Sveriges största bolag har vi regelbundet förmånen att biträda vid allehanda finansieringsprojekt. Vi har även återkommande uppdrag för fastighetsfonder, finansiella institut och fondkommissionärer.

Vi har lång och bred erfarenhet av och kompetens inom svenska och internationella finansieringsstrukturer och finansiella transaktioner, med särskilt fokus på förvärvsfinansiering och emissioner av finansiella instrument.

KONTAKTPERSONER
EXEMPEL PÅ RÅDGIVNING
  • Förvärvs- och Fastighetsfinansiering
  • Kapitalanskaffning
  • Bilaterala och syndikerade lån
  • Leasingfaciliteter
  • Lånefaciliteter
  • Säkerhetsstrukturer
  • Företagsobligationer
  • MTN-program
  • Hybridfinansiering
  • Regulatorisk juridik

Uppdrag i urval