Stenhus Fastigheter förvärvar sju fastigheter för ca 47 MSEK

Born Advokater har biträtt Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) i förvärv av sammanlagt sju fastigheter. Fem av fastigheterna har bilbesiktningar som hyresgäster och de andra två har Byggmax respektive Hedin Bil som hyresgäster.

Förvärvet sker genom förvärv av aktier i de fastighetsägande bolagen. Huvuddelen av fastigheterna är belägna i Uppland. Tillträde är beräknat till 2021-12-01 och driftnettot bedöms uppgå till cirka 3,3 MSEK.

Del av köpeskillingen regleras genom nyemitterade Stenhusaktier, vilka emitteras till en teckningskurs om 20,80 kr per aktie. Förvärvet finansieras med nyemitterade aktier samt egna medel och förutsätter ingen bankfinansiering.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad