Revelop V. förvärvar fastighet av Västsvensk Logistik AB

Born Advokater har biträtt Revelop vid förvärv av Västsvensk Logistiks fastighet, Hästägaren 3 i Mölndal, för en köpeskilling baserad på ett fastighetsvärde om 655 miljoner kronor.

Förvärvet sker i bolagsform och är villkorat av att säljarens bolagsstämma godkänner avyttringen. Fastigheten är fullt uthyrd till Kappahl som här har sitt huvudkontor och centrallager på fastigheten.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad.
Teamet bestod i övrigt av biträdande juristerna Felicia ten Heggeler, Jakob Axelsson och Soroosh Ehsanzamir