Born rådgivare för Oscar Properties vid emission av obligationer i dotterbolag

Born Advokater har varit legal rådgivare åt Oscar Properties Holding AB (publ) i samband med dotterbolaget HL18 Property Portfolio AB (publ):s utgivande av seniora säkerställda obligationer.

De emitterade obligationerna om 550 MSEK med en ränta om 4,9 procentenheter över STIBOR och med en löptid på tre (3) år ska inom tolv månader noteras på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List. Nettointäkterna från emissionen ska användas för att finansiera uppköpet av femton fastigheter från Kvalitena AB (publ) samt av tre kommersiella fastigheter i Göteborg, Trollhättan och Nyköping.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Jonas Gombrii. Teamet bestod i övrigt av advokaten Jan Öhgren samt biträdande juristerna Erica Juhlin och Jakob Axelsson.