Stenhus Fastigheter investerar totalt 170 MSEK i Uppsala

Born Advokater har biträtt Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) i förvärv av en utvecklingsfastighet i Uppsala som är uthyrd enligt ett 15-årigt trippel-net avtal till Hedin Bil.

Förvärvet finansieras med nyemitterade aktier samt egna medel och förutsätter ingen bankfinansiering.

Stenhus förvärvar fastigheten Uppsala Fyrislund. Förvärvet sker genom förvärv av aktier i fastighetsägande bolag. Fastigheten är obebyggd och förvärvet sker i syfte att på fastigheten uppföra en bilanläggning om cirka 7300 kvm med planerad inflyttning Q1 2023. Den totala investeringen för Stenhus beräknas uppgå till ca 170 MSEK. Del av köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget betalas av Stenhus genom 1 250 000 nyemitterade Stenhus-aktier, vilka emitteras till en teckningskurs om 20,00 kr per aktie. Preliminärt driftnetto beräknas uppgå till 10,3 MSEK per år.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad
Teamet bestod i övrigt av advokaten Linnea Torbjörnsson samt biträdande juristerna Felicia ten Heggeler och Erica Juhlin.