Slättö och ägarfamiljen bakom Stadium skapar Herstadberg Logistics

Born Advokater har biträtt Slättö Förvaltning AB i en affär ihop med Ulf och Bo Eklöf Invest AB där de skapat ett joint venture för att utveckla ett nytt logistikcentrum på Herstadberg strax norr om centrala Norrköping.

Projektet genomförs genom Evolv Fastigheter som är Slättös varumärke inom logistikfastigheter och verksamhetslokaler. Stadium har tecknat en avsiktsförklaring om att bli projektets ankarhyresgäst med en förhyrning om cirka 53 000 kvadratmeter.

Det gemensamägda bolaget, Slättö Eklöf Invest AB, har förvärvat drygt 467 000 kvadratmeter mark längs E4 strax norr om centrala Norrköping med ambition att möjliggöra byggnation av drygt 300 000 kvadratmeter lokaler för logistik och lättindustri.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad