Born rådgivare till Swedbank inför noteringen av Emilshus på First North

Born har varit legal rådgivare åt Swedbank AB (publ) i rollen som Sole Global Coordinator och Bookmaker inför noteringen av Emilshus på Nasdaq First North Growth Market.

Emilshus erbjudande omfattade 7 246 377 preferensaktier. Bolaget tillfördes därmed cirka 7 600 nya preferensaktieägare. Priset på preferensaktierna om 27,60 SEK per preferensaktie innebar att Emilshus initialt tillfördes en bruttolikvid om cirka 200 MSEK och handeln på First North påbörjades den 1 oktober 2021.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad. Teamet bestod i övrigt av advokaten Jan Öhgren samt biträdande juristerna Erica Juhlin och Gustav Björndahl.