Born rådgivare till Bioservo Technologies nyemission

Born har varit legal rådgivare till Bioserve Technologies AB (publ) i samband med en riktad nyemission till den befintliga ägaren Adrigo Asset Management samt ett antal privata investerare och Family Offices.

Erbjudandet omfattade emittering av 3 159 664 nya aktier och genomfördes genom att den finansiella rådgivaren initialt tecknade de nya aktierna till dess kvotvärde, för att sedan låta skillnaden mellan kvotvärdet och priset på den riktade emissionen tillföras till bolaget. De nya aktierna emitterades till en teckningskurs om 11,50 SEK, vilket innebär en tillförd bruttolikvid om 36,6 MSEK till bolaget.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad. Teamet bestod i övrigt av advokaten Jan Öhgren samt biträdande juristen Erica Juhlin.