Born rådgivare för Oscar Properties vid utfärdande av obligationer i dotterbolag

Born Advokater har varit legal rådgivare åt Oscar Properties AB (publ) vid utfärdande av seniora säkerställda obligationer i dotterbolaget Goldcup 100804 AB.

De emitterade obligationerna om 550 MSEK med en ränta om 3,9 procentenheter över STIBOR med en löptid på tre (3) månader ska inom tolv månader noteras på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List. Nettointäkterna från utfärdandet ska användas för att finansiera uppköpet av femton fastigheter från Kvalitena AB (publ) samt tre kommersiella fastigheter i Göteborg, Trollhällan och Nyköping.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare från Born var Jonas Gombrii. Teamet bestod i övrigt av advokaten Jan Öhgren samt biträdande juristen Erica Juhlin.