Born biträdde Oscar Properties vid notering av obligationer i dotterbolag

Born Advokater har varit legal rådgivare åt Oscar Properties Holding AB (publ) i samband med notering av obligationer utgivna av dotterbolaget Valerum AB (publ) på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List.

Valerum emitterade den 30 oktober 2020 seniora säkerställda obligationer om 710 MSEK med ränta om fyra (4) procentenheter över STIBOR och en löptid på 2,5 år, varvid Valerum åtog sig att inom tolv månader från emissionsdagen notera dessa obligationer. Valerum har med anledning av detta upprättat ett obligationsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen och första handelsdagen på Nasdaq beräknas bli den 29 oktober 2021.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Jonas Gombrii. Teamet bestod i övrigt av advokaten Jan Öhgren samt biträdande juristen Gustav Björndahl.