Born biträdde Oscar Properties vid justering av obligationsvillkor

Born Advokater har biträtt Fastighetsbolaget Oscar Properties Holding AB (publ) vid justering av villkor för utestående obligationslån i dotterbolaget Valerum AB.

Villkorsändringarna stipulerar en anpassning av lånet så att Valerums tidigare ägare SBB kan förvärva samtliga utestående obligationer, tillsammans med upplupen ränta, om någon obligationsinnehavare skulle påkalla säljoptionen. Oscar properties har tidigare förvärvat Valerum AB med ett underliggande fastighetsvärde om 1,4 MDSEK och har genom detta uppfyllt de tidigare villkoren för bolagets utestående obligationslån.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Jonas Gombrii. Teamet bestod i övrigt av advokaten Jan Öhgren samt biträdande juristen Erica Juhlin.