Born biträdde Hedin Bil vid inlösen av obligationslån

Born Advokater har biträtt Hedin Bil AB (publ) vid förtidsinlösen av utestående obligationslån om 1 500 MSEK.

Varje obligation kommer att lösas in mot ett belopp motsvarande 100,50 procent av det nominella beloppet samt upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen 5 oktober 2021 till, samt inklusive, den förtida inlösendagen 7 december 2021. I samband med inlösen kommer obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Johan Stridbeck. Teamet bestod i övrigt av advokaten Jan Öhgren och biträdande juristen Alex Tihinen.