Emilshus förvärvar för 170 mkr och öppnar för expansion utanför Småland

Born Advokater har biträtt Emilshus AB (publ) i förvärv av fyra industrifastigheter i Halmstad samt förvärv av en industri/lagerfastighet i Jönköping för totalt 170 mkr och ett sammanlagt årligt hyresvärde om 11,1 mkr. 

Emilshus tar nästa steg i tillväxtresan och gör sitt första förvärv utanför Småland. Bolaget ser det som ett naturligt steg med expansion till en ort med stark utveckling i en region nära bolagets kärnmarknad Småland.

Förvärvet i Halmstad avser fyra industri-/lagerfastigheter med en uthyrbar area om 9 300 kvm. Bland de större hyresgästerna återfinns Ahlsell och Samhall. Fastigheterna är fullt uthyrda och genomsnittlig återstående avtalslängd uppgår till 3,7 år. Tillträde sker under första kvartalet 2022. I Jönköping har Emilshus avtalat om förvärv av en industri-/lagerfastigheter med en uthyrbar area om 3 200 kvm. Hyresgäst är Orkla med en återstående avtalslängd om 5,0 år. Tillträde sker under första kvartalet 2022.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad.
Teamet bestod i övrigt av advokat Mica Hultgren samt
biträdande jurist Soroosh Ehsanzamir.