Born rådgivare vid Svensk FastighetsFinansierings obligationsemittering

Born Advokater har varit legal rådgivare åt Svensk FastighetsFinansiering AB vid en obligationsemission av 5-åriga gröna obligationer.

Bolaget ökar därmed sitt obligationslån med 374 MSEK.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Jonas Gombrii. Teamet bestod i övrigt av de biträdande juristerna Erica Juhlin., Beatrice Suomela samt Jakob Axelsson.