Born rådgivare vid Amastens förvärv i Katrineholm

Born Advokater har varit legal rådgivare åt Amasten Fastighets AB (publ) vid förvärv av fastighet i centrala Katrineholm.

Förvärvsavtalet omfattar 15 fastigheter med 249 hyreslägenheter och ett hyresvärde om 19,2 MSEK. Affären genomfördes i bolagsform och baserades på ett underliggande fastighetsvärde om 296 MSEK.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad. Teamet bestod i övrigt av advokaten Mica Hultgren samt biträdande juristen Felicia ten Heggeler.