Born rådgivare vid Amastens fastighetsförvärv i Köping

Born Advokater har varit legal rådgivare åt Amasten Fastighets AB (publ) vid förvärv av hyresfastighet från privat fastighetsägare.

Förvärvsavtalet innefattar fyra fastigheter med 96 hyreslägenheter i centrala Köping med ett hyresvärde om 7,9 MSEK. Affären genomförs i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 110 MSEK. Tillträde bedöms ske under november 2021.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad. Teamet bestod i övrigt av advokaten Mica Hultgren samt biträdande juristen Felicia ten Heggeler.