Born rådgivare till Athanase Innovation vid riktad nyemission

Born Advokater har varit legal rådgivare åt Athanase Innovation AB (publ) i samband med en riktad nyemission till ett antal professionella investerare.

Erbjudandet omfattade emittering av 108 333 334 nya aktier. De nya aktierna emitterades till en teckningskurs om 6,0 SEK, vilket innebär en tillförd bruttolikvid om cirka 650 MSEK till bolaget.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad. Teamet bestod i övrigt av advokaten Jan Öhgren samt biträdande juristen Erica Juhlin.