Born biträdde Fabege vid förvärv av SHH Bostad

Born Advokater har biträtt Fabege AB (publ) vid bolagets förvärv av samtliga aktier i SHH Bostad AB.

Köpeskillingen uppgick till 880 MSEK och SHH blir från om med den 18 oktober ett helägt dotterbolag till Fabege. SHH kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet som ett fristående dotterbolag med oförändrad organisation och ledning.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Johan Stridbeck. Teamet bestod i övrigt av advokaten Caroline Söderberg samt biträdande juristerna Soroosh Ehsanzamir samt Jakob Axelsson.